Aanpassen Kruising Tatraweg Eifelweg en Stappegoorweg

Gepubliceerd op 10 april 2020
Rotonde Tatraweg Eifelweg Stappegoorweg Tilburg
Laatste update: 10 april 2020

Ontwerpfase rotonde Stappegoorweg Eifelweg

Update 22-8-2020

De rotonde is gereed.

Rotonde Stappegoor Tatraweg Eifel

Update 9-7-2020 9:33 uur

Kruispunt Stappegoorweg Eifelweg vanaf maandag afgesloten t/m 23 augustus 2020

De gemeente gaat het kruispunt Stappegoorweg / Tatraweg / Eifelweg (ter
hoogte van Campus 013) vervangen door een rotonde. De voorbereidende
werkzaamheden zoals het leggen van kabels en leidingen zijn op 2 juni
jl. afgerond. Aannemer Van Kessel start maandag met de aanleg van de
rotonde. Deze werkzaamheden duren in totaal zes weken (t/m 23 augustus).
De rotonde is tijdens deze periode voor alle verkeer afgesloten zodat
de werkzaamheden zo snel mogelijk klaar zijn. Als de rotonde klaar is,
worden er nieuwe bomen geplant.

Het afsluiten van de rotonde heeft gevolgen voor het fietsverkeer, autoverkeer, en de busroutes. Voor het fiets- en autoverkeer worden verkeersmaatregelen ingesteld, de omleiding wordt ter plekke aangegeven. Door de werkzaamheden vervallen een aantal bushaltes. De volgende haltes vervallen:

 • Lijn 1. Noord-Quirijnstok – ETZ Elisabeth
  Stappegoor/ijsbaan
  Stappegoor/Scholen
  Eifelweg
  Vogezenlaan
  Alpenlaan
 • Lijn 1. ETZ Elisabeth – Noord Quirijnstok
  Stappegoor/ijsbaan
  Stappegoor/Scholen
  Eifelweg
  Oeralweg
  Voor lijn 1 worden de reizigers verwezen naar haltes Trouwlaan, ETZ Elisabeth of halte Oeralweg (zijde richting ETZ Elisabeth)
 • Lijn 2. Goirle richting ETZ Elisabeth
  Bacseweg
  Eifelweg
  Oeralweg
  Vogezenlaan
  Alpenlaan
  Reizigers worden verwezen naar halte Abcovenseweg of halte ETZ Elisabeth
 • Lijn 2. ETZ Elisabeth richting Goirle
  Alpenlaan
  Vogezenlaan
  Oeralweg
  Eifelweg
  Bacseweg
  Abcovenseweg en verder ALLE haltes in Goirle tot en met Nieuwe Rielseweg.

Reizigers worden verwezen naar halte Baronielaan. I.v.m. de grote omleiding en extra rijtijd rijden de bussen in Goirle alleen maar de route vanaf de Baronielaan.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Coen den Teuling, kwaliteitsmedewerker van de gemeente. Hij is bereikbaar via  telefoonnummer 06 15 89 72 57 en per e-
mail coen.den.teuling@tilburg.nl.

Update 10-4-2020 17:18 uur

Update over de rotonde:

 • De bomen zijn voor 15 maart gekapt i.v.m. het begin van het broedseizoen.
 • Momenteel wordt afgestemd met NUTS-partijen over de voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen.
 • Er wordt overwogen om gebruik te maken van deze verkeersluw periode als gevolg van de Coronacrisis, om kabels en leidingen te verleggen. De werkzaamheden hiervoor zouden eind deze maand (April) kunnen starten. Dit betekent dat de kruising voor een 4 tal weken gedeeltelijk afgesloten zal zijn voor fietsers of gedeeltelijk voor autoverkeer. Zodra er een ei gelegd is over de omleidingsroute zullen we hierover meer communiceren.

De voorlopige planning voor de werkzaamheden is als volgt:

 • Het verleggen van kabels en leidingen wordt in april/mei uitgevoerd.
 • Uitvoering van de werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde vinden plaats in de weken van de schoolvakantie (11 juli t/m 23 augustus)

Update 10-2-2020

De aansluiting Stappegoorweg/ Eifelweg met de Tatraweg is niet optimaal te noemen qua overzichtelijkheid en veiligheid. Door de toenemende aantal leerlingen die met de fiets, de auto, te voet, en met de bus komen, in combinatie met een nieuwe woonwijk, is de verkeerdrukte dermate toegenomen dat dit kruispunt steeds gevaarlijker geworden is. Dit probleem is erkend door de gemeente en heeft hier een verkeersplan op losgelaten. Een oplossing is het kruispunt aanpassen naar een rotonde. 

Er wordt nu gekeken hoe deze rotonde ingericht gaat worden, om deze zo veilig als mogelijk te maken. 

Deze wijziging zit nog in een ontwerpfase, en er worden nog verschillende modellen doorberekend. De intentie is om medio Augustus 2020 te beginnen met de werkzaamheden, maar alvorens begonnen wordt, zal dit volgens de officiële bekendmakingen nog aangegeven gaan worden ter inzage, in combinatie met een bewonersbrief vanuit de Gemeente.