Nieuwsbrief Buurtcommissie Zuiderpark

Gepubliceerd op 2 juli 2020
Nieuwsbrief Zuiderpark Tilburg 1 juli 2020
Laatste update: 2 juli 2020

Beste mede-buurtbewoners,

Het is al een tijdje geleden dat de buurtcommissie iets van zich heeft laten horen. Er is inmiddels het nodige te melden. Vandaar dat we je voor de vakantie deze nieuwsbrief nog sturen.

Deze keer hebben we nog een huis-aan-huis bezorging gedaan om iedereen te bereiken. Dit is de laatste geprinte versie. Vanaf heden kan iedereen de beschikbare informatie, evenementen en overige zaken vinden op de website tilburgzuiderpark.nl, op de facebookpagina en via de diverse WhatsApp groepjes. We zullen de informatie via deze kanalen laten plaatsvinden om iedereen zo goed mogelijk te bereiken in de toekomst.

Buurtinformatieavond

Voordat het Coronavirus uitbrak, waren wij van plan om een informatieavond te organiseren om onszelf voor te stellen en je te informeren over een aantal actuele onderwerpen en de door ons behaalde resultaten. Helaas hebben wij deze informatieavond door de Corona maatregelen niet meer kunnen organiseren.

In het najaar wordt er alsnog een informatieavond georganiseerd voor iedereen uit onze buurt. Zodra we een datum hebben geprikt, wordt er een aanmeldformulier op de website geplaatst. Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM zoals die op dat moment gelden.

De onderwerpen die we tijdens deze avond bespreken zijn onder andere: de bouwplannen van het Koning Willem II College, openbare ruimte, veiligheid en overige zaken. De exacte agenda wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Uiteraard kan je zelf ook onderwerpen aandragen en/of vragen stellen. Dat kan via het e-mailadres: info.buurtcommissiezuiderpark@gmail.com.

Vooruitlopend op de informatieavond willen wij je alvast wat informatie geven over een aantal lopende zaken.

Oplevering openbare ruimte

De openbare ruimte rondom onze woningen is zo goed als opgeleverd door de ontwikkelaar aan de gemeente. Wij hebben als buurtcommissie vooruitlopend op deze oplevering een uitgebreid rapport gemaakt van alles wat wij (met hulp van onze buurgenoten) geconstateerd hebben. Denk hierbij aan beschadigd straatwerk, slecht aangelegde grasvelden, ontbrekende speeltoestellen alsmede ondermaats onderhoud aan groen etc.

Wij zijn als buurtcommissie van mening dat de openbare inrichting van slechte kwaliteit is en zijn met de gemeente in overleg om hierin verandering te brengen. Deze gesprekken lopen nog. De gemeente beraadt zich intern op mogelijkheden tegen de ontwikkelaar. Wij verwachten je hierover tijdens de informatieavond nader te kunnen informeren.

Als je in de tussentijd klachten hebt met betrekking tot overlast, vuil en ongedierte etc. dan verzoeken wij je die zoveel mogelijk te melden via de BuitenBeter App van de gemeente. Ideeën, wensen, etc. horen wij graag van je via het e-mailadres van de buurcommissie.

Nieuwbouwplannen Koning Willem II College (KWIIC)

In de buurtcommissie hebben we een team gevormd waarmee we met de gemeente en het KWIIC in gesprek zijn over de nieuwbouwplannen. De onderwerpen waarop wij ons focussen zijn onder andere de ruimtelijke opzet, parkeren, verkeersontsluiting, fietsverkeer en groen. De gesprekken hierover lopen nog en het is even afwachten wat met onze input wordt gedaan. De procedure voor de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan is nog niet gestart. Wij blijven dit aandachtig volgen en (waar mogelijk) zullen wij de belangen van de wijk behartigen.

Als er nog aanvullende onderwerpen zijn die je van belang acht en die het belang van de wijk raken dan horen wij dit graag via het e-mailadres van de buurtcommissie. Individuele belangen, hoe belangrijk ook, kunnen wij helaas niet behartigen. Uiteraard staat het je vrij om zelfstandig de ontwikkelingen met betrekking tot KWIIC te volgen en uiteindelijk bezwaar te maken tegen de wijziging van het bestemmingsplan als je het daar niet mee eens bent.

Verkeersveiligheid

In de wijk wordt vaak hard gereden. Deels door bewoners, maar vooral door overige (sluip)verkeer. Hiervan is door ons al meerdere keren melding van gemaakt via de BuitenBeter App en via de projectleider van de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat ze hierop actie gaan ondernemen. Dat wil zeggen: eerst volgen er metingen, waarna eventueel maatregelen worden genomen.

Wij hebben bij de gemeente aangegeven dat vanwege de aankomende vakantieperiode (veel buiten spelende kinderen) haast geboden is en dat eventueel tijdelijke voorzieningen kunnen worden getroffen. Hierbij kunnen wij je hulp ook gebruiken door constateringen van te hard rijden zelf ook te melden via de BuitenBeter App van de gemeente en vooral mensen hierop zelf aan te spreken!

Buurtalert Zuiderpark Tilburg

In de wijk zijn afgelopen periode meerdere diefstallen gemeld. Ondertussen zijn we gestart met een buurtalert WhatsApp-groep. We willen zoveel mogelijk deelnemers hebben in deze groep om zodoende diefstal en andere verdachte situaties onder de aandacht te kunnen brengen. We zijn nog op zoek naar een WhatsApp-groep beheerder voor de Karawankenstraat 50 t/m 74, Pindosstraat, Cevennenstraat, Harzstraat en Esterelstraat (oneven).

Wil je meer over de Buurtalert, stuur dan een e-mail naar het e-mailadres van de buurtcommissie. Je kunt ook buurtgenoten die al aangesloten zijn vragen om informatie, hulp of het verzoek om tot deze Appgroep toegelaten te worden.

Evenementen Zuiderpark

Zoals iedereen inmiddels weet, zijn er meerdere evenementen die door bewoners van Zuiderpark worden georganiseerd. Het eerstvolgende evenement is de buurt BBQ op:

Zaterdag 4 juli 2020 – vanaf 18:00 uur – op de parkeerplaats in de Karawankenstraat

Deze buurt BBQ is inmiddels hard op weg om een traditie te worden en inmiddels aan zijn derde editie toe. Een gezellig maar vooral vrijblijvend samenkomen met buren in ‘Amerikaanse stijl’, neem dus je eigen eten, drinken en bord met bestek mee. De BBQ’s met hete kolen staan klaar. (Uit)delen van bier en vlees mag, maar houd a.u.b. wel rekening met de RIVM-maatregelen.

Waarom zou je komen?

  • Maak kennis met buren die je anders nooit ziet. Wie weet kun je elkaar eens helpen binnenkort;
  • Misschien woont de toekomstig oppas van je kinderen wel in de straat hierachter;
  • Of wellicht heeft die ene buurman van twee straten verderop wel de juiste ladder waarmee jij de lamp op zolder eindelijk eens op kan gaan hangen:
  • Of gewoon voor de gezelligheid 

 

Oh ja, mocht je nog een statafel hebben, neem die a.u.b. dan mee!

Afsluitend

De buurtcommissie is met alle goede bedoelingen gestart om belangen van de buurt te behartigen. We willen dit echter niet alleen doen en hebben daarbij jouw input, ideeën en opmerkingen nodig. Ook als je graag zelf een rol zou willen spelen binnen de buurtcommissie, horen wij dit graag. Je mag ons uiteraard ook altijd even aanspreken op straat.

Alvast een fijne vakantie en hopelijk tot ziens op de BBQ of in het najaar bij de informatiebijeenkomst.

Monique Peeters, Coen Klijsen, Delon Vielvoye, John Machielsen, John van Wijnen, Marijn Segers, Pieter Dingemans, Peter de Vet, Robert Smulders, Robin Uijtdehaage en Wil Verschuuren.

Email: info.buurtcommissiezuiderpark@gmail.com
Website: tilburgzuiderpark.nl
Facebook: www.facebook.com/groups/zuiderparktilburg