Ontwikkeling Willem 2 kazerne van start

Gepubliceerd op 6 februari 2020
Ontwikkeling Willem 2 kazerne Tilburg van start - bewonersbrief
Laatste update: 4 april 2023

Inhoud bewonersbrief wijk Zuiderpark – 21 feb 2020

Het gebied Stappegoor is volop in ontwikkeling. De wijk Zuiderpark is klaar en de laatste fasen van
 Willemsbuiten zijn in aanbouw. Omdat er veel vraag is naar woningen wordt er op dit moment gewerkt aan
een plan voor de herontwikkeling van de Willem II Kazerne.

De karakteristieke gebouwen van de voormalige
 Willem II kazerne (het hoofdgebouw aan de Ringbaan Zuid en de achterliggende gebouwen) blijven behouden.
De andere gebouwen op het terrein worden gesloopt. In en rond de kazerne komen nieuwe woningen en er
wordt gewerkt aan de realisatie van een basisschool met kinderopvang.

Voor de herontwikkeling van het kazerneterrein is een nieuw bestemmingsplan nodig. De eerste stap hiervoor
is het maken van een Stedenbouwkundig plan. Hierin zijn de eerste ideeën op hoofdlijnen uitgewerkt. Het
 Stedenbouwkundig plan beschrijft waar de woningen en basisschool komen, hoe de verkeersontsluiting van
 het gebied wordt en waar ruimte wordt gereserveerd voor parkeren, spelen en groen.

De gemeente bespreekt
 het plan de komende maand met ondernemers, de wijkraad, buurtcommissie en natuurlijk omwonenden. Alle
 reacties worden verwerkt zodat het college een definitief stedenbouwkundig plan kan vaststellen .

Informatieavond Willem II Kazerne


De gemeente wil de eerste ideeën voor het stedenbouwkundig plan graag toelichten. U bent van harte welkom
op de informatieavond op dinsdag 10 maart a.s. Op de informatieavond krijgt u informatie over de plannen en
de toekomstige inrichting van de Willem II Kazerne. Ook wordt de voorlopige planning toegelicht.

Op de avond
 is er nog geen informatie over woningtypen en/of verkoopprijzen beschikbaar. Er zijn medewerkers van de
gemeente en ontwikkelaars aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Dinsdag 10 maart a.s. 19.00 – 21.00 uur
 Zaal open vanaf 18.45 uur, presentatie om 19.00 en 20.00 uur 
Willem II stadion, Goirleseweg 34, 5026 PC Tilburg

Om 19:00 uur is er een korte presentatie van de plannen, deze wordt om 20:00 uur herhaald. Aansluitend op
de presentaties kunt u bij verschillende medewerkers van de gemeente en het Consortium Stappegoor terecht
met uw vragen, opmerkingen en ideeën.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Sander Pasmans van de gemeente. Hij is tijdens
werkdagen bereikbaar per e-mail: sander.pasmans@tilburg.nl.