Opleveren openbare ruimte Zuiderpark

Gepubliceerd op 10 februari 2020
Opleveren Openbare ruimte Zuiderpark
Laatste update: 10 februari 2020

Opruimen bouwmaterialen Zuiderpark

In onze buurt is nog heel veel niet af en opgeruimd. We missen speeltuinen, gras wat niet correct is ingezaaid, bouwafval, kapotte bestrating, zwerfvuil, verstopte kolkputten, verzakte bestrating, zwervende pallets, en ga zo maar door. De overdracht vanuit de projectontwikkelaar Synchroon, voor het planmatig onderhoud van het stratenplan en het groen aan de Gemeente, staat gepland voor begin maart. 

Alvorens ze deze overdacht accorderen, is er een dringend verzoek ingediend om ervoor te zorgen dat bv Van de Zande, de bestrating netjes oplevert, en dat van Wijnen zijn spullen opruimt.

Om dit onder de aandacht te houden bij de gemeente, kunnen wij als bewoners in de buiten-beter app daar meldingen van blijven maken.

Met een aantal bewoners hebben we reeds een inventarisatie gedaan door de hele wijk en dit als een gezamenlijke kwaliteitsrapportage voor infra en groenvoorziening aangedragen aan de Gemeente. Dit wordt nu besproken tussen de Gemeente, Van Wijnen, Van de Zande, en Synchroon. Zodra hier een plan voor ligt wordt dit teruggekoppeld.