Parkeren, wat mag wel en wat mag niet

Gepubliceerd op 6 april 2023
Tractor parkeert in parkeervak
Laatste update: 6 april 2023

Parkeerverbod zone: De hele wijk bevindt zich in een parkeerverbod zone. Dit houdt in dat er niet buiten de vakken geparkeerd mag worden. Laden en lossen van goederen of personen mag wel. Dat houdt ook in dat er niet geparkeerd mag worden op de rijbaan.

Er is een kaartje bijgevoegd waar onze wijk op staat. Hier staan 5 rode strepen op. Hier staan de borden “parkeerzone”.

Trottoir: Het is niet toegestaan met een auto op de stoep te komen. Zowel het laden en lossen als parkeren mag hier dus niet.

In- en uitrit: Het is niet toegestaan een voertuig te parkeren voor een inrit of een uitrit. Dit geldt ook voor de eigen in- en uitrit. Voor een in- of uitrit mag wel geladen en gelost worden.

Voorbeelden:

Een tractor is een voertuig en mag dus in de wijk geparkeerd worden.

Een aanhanger of een caravan is geen voertuig.

Een auto op de rijbaan zoals hier mag dus niet geparkeerd staan. 

Parkeren naast trottoir

Hoe gaan we de komende periode hier mee om?

De parkeer problematiek speelt niet in de hele buurt, maar tijdens de schoolperiode vooral in en rond de Karawankenstraat. Wij voorzien ook problemen in de rest van de buurt.

De redenen hiervoor zijn de volgende:

  1. De overkant van de Ringbaan Zuid is een gereguleerd parkeergebied en personen zonder vergunning moeten daar betalen. Daarom is oversteken en bij ons parkeren al een optie, die we zien die regelmatig gebeurt in de buurt van de Esterelstraat en Tatraweg.
  2. Als de “Poort van Stappegoor” gereed is, komen er veel woningen bij. Op dit moment kunnen zij nog gratis parkeren, en dan dus in de buurt van de Morvanstraat. Dat willen we voorkomen want dan wordt de parkeerdruk nog hoger.
  3. Wat de invloed is op het parkeren in de buurt, als de 2 sporthallen gereed zijn aan de Tatraweg is nog onduidelijk.

Na gesprekken met de wijkregisseur en de coördinator Staatstoezicht is afgesproken dat we de buurt informeren over deze regels. Daarna gaat stadstoezicht publieksvriendelijk handhaven d.m.v. waarschuwen en informeren. Na een bepaalde periode gaan ze sanctioneren.

Wanneer dit gaat plaatsvinden is nog niet bekend.